Våra rum

I slutet på 1800-talet byggdes bostadsfastigheterna Prästgatan 2 och 4.
Senare inreddes fastigheterna för hotellverksamhet. Detta är bakgrunden
till att alla våra rum är olika i storlek och form.

Samtidigt har vi valt att inreda rummen olikt med varierande möblering
och genom vårt personliga engagemang försökt att ge varje rum sin egna unika miljö.

Läs mer om våra olika rumstyper under respektive rubrik

Boka Online

Ankomst
Avresa

Integritetspolicy – Hotell Linnéa

För att uppfylla EU:s dataskyddslagstiftning, General Data Protection Regulation (GDPR),
kommer här information om hur vi behandlar personuppgifter.

 

Denna policy skapades av och för Hotell Linnéas behandling av personuppgifter.
Hotell Linnéa är personuppgiftsansvarig. Uppgift oavsett form, gränssnitt eller miljö som direkt

eller indirekt kan hänföras till en fysisk person (som är i livet) räknas enligt personuppgiftslagen
som en personuppgift. Behandling av personuppgifter innebär allt som görs kopplat till personuppgifter
som t.ex. insamling, lagring, användning och överföring av personuppgifter.

För att kunna erbjuda gäster och samarbetspartners bästa möjliga service behöver Hotell Linnéa hantera
en del personuppgifter. Vi lagrar endast den nödvändigaste informationen för syftet och lagrar inte
informationen längre än nödvändigt.

Vi kan komma att spara följande uppgifter om dig:
Namn, adress, e-mailadress, telefonnummer, företag och företagsadress, titel, medlemsinformation,
rumspreferenser och andra önskemål kopplat till hotellvistelse hos oss, samt betalningsmedel
och uppgifter kring detta.

Vi sparar ovan information för att ha möjlighet att kontakta dig kring din bokning eller samarbete
med oss och för att fördelaktigt kunna leverera tjänsten du köper hos oss, samt för att kvittering
och fakturering från oss till dig eller ditt företag ska vara korrekt.

Sparade uppgifter är endast tillgängliga för ett begränsat antal personer hos Hotell Linnéa och förvaras
bakom lås eller säkra system. Behörig personal som har tillgång till personuppgifter är införstådd
och utbildas kontinuerligt för att säkerställa att gällande lagar efterlevs.
Hotell Linnéa delar aldrig personuppgifter med tredjepart i marknadssyfte.

Hotell Linnéa anser att behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna hantera bokningar
och kunna ge den service som förväntas av oss. Vid kontakt och bokning hos Hotell Linnéa samtycker du
till att vi sparar de uppgifter om dig som anses nödvändiga. Du kan närsomhelst begära att få veta vilka
uppgifter som finns om dig, rätta dessa eller begära att samtliga borttages, alternativt be oss spara dina uppgifter
mer långsiktigt för att underlätta kontakt i framtiden.

Om inget annat överrenskommes rensas dina personuppgifter bort automatiskt efter 48 månader.
Vid frågor eller begäran om borttagning, vänligen kontakta oss via info@hotell-linnea.se

Best Westerns överskridande policy finns HÄR: