Vår integritetspolicy - Sekretess och juridisk information

HOTELL LINNÉA
Hotell Linnéa (i detta dokument refererat till som ”Hotell Linnéa”, ”vi” och”oss”) vill värna om din integritet och vill därför att du informerar dig omhur vi samlar in och använder personlig information (som definieras nedan). HotellLinnéa behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddslagstiftning,General Data Protection Regulation (GDPR). Genom att använda vår hemsida(”hemsidan”) och bokning eller genom att delge personlig information till HotellLinnéa, eller genom att på annat sätt indikera att du godkänner att mottamarknadsföring eller annan information från oss, så godkänner du även allahandlingar utförda av oss för att hantera din personliga information somfastställs i denna policy. 
Hotell Linnéa är personuppgiftsansvarig. Uppgift oavsett form, gränssnitt ellermiljö som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person (som är ilivet) räknas enligt personuppgiftslagen som en personuppgift. Behandling avpersonuppgifter innebär allt som görs kopplat till personuppgifter som t.ex.insamling, lagring, användning och överföring av personuppgifter. 
För att kunna erbjuda gäster och samarbetspartners bästa möjliga servicebehöver Hotell Linnéa hantera en del personuppgifter. Vi lagrar endast dennödvändigaste informationen för syftet och lagrar inte informationen längre ännödvändigt. Om du inte godkänner villkoren och bestämmelserna i denna policy,vänligen avstå från att använda vår hemsida och bokning, samt från att delgeoss någon form av personlig information. 

PERSONLIG INFORMATION SOM SAMLAS IN OCH HUR DEN ANVÄNDS
Hotell Linnéa får samla in ”Personlig Information” från dig, vilket innebärinformation som identifierar dig som en individ, eller information som kanhjälpa till att identifiera dig. Vi får till exempel samla in:  
kontaktinformation, såsom ditt namn, din postadress, din mailadress och ditttelefonnummer; kreditkortsnummer eller annat betalningskontonummer,fakturaadress, samt annan betalnings-, och fakturainformation(“betalningsinformation”); dokumentation och kopior på din korrespondens medoss i det fall att du kontaktar oss; information som är nödvändig för att viska kunna uppfylla speciella önskningar och förfrågningar (t.ex. hälsotillståndsom kräver särskilt rum, specialkost etc.); gästinformation, vilket inkluderarinformation om vilka hotell du tidigare har bott på, rumspreferenser, datum förankomst och avresa, och vilka typer av produkter och tjänster du köpt eller ärintresserad av; information samlad genom övervakningskameror, nyckelkort ochandra säkerhetssystem; och i begränsade fall, information som handlar omkundernas kreditvärdighet.
Vi får samla in personlig information om dig från ett antal källor vilka inkluderar:genom hemsidan; genom reservationer (gjorde direkt med oss eller via tredjepart); genom kundservice; genom sociala medier och digitala kanaler (t.ex.Facebook, Instagram); när du i annat fall frivilligt ger din personligainformation till oss 
Vi får även kombinera den personliga information som vi samlar in med personliginformation som är offentlig, med personlig information som vi får från andra,och med personlig information som vi får genom att jämföra med andra.Insamlingen och användningen av personlig information, oavsett om den gjortsseparat eller kombinerad, görs i enlighet med, och för de syften som ärbeskrivna i denna policy. 
Vi sparar ovan information för att ha möjlighet att kontakta dig kring dinbokning eller samarbete med oss och för att fördelaktigt kunna levereratjänsten du köper hos oss, samt för att kvittering och fakturering från osstill dig eller ditt företag ska vara korrekt.
Om du frivilligt delger oss ”känslig information” (t.ex. personlig informationsom är relaterad till din hälsa), så kommer den informationen endast attanvändas för att kunna uppfylla speciella önskemål (t.ex. särskild logi ellerkost). Vi samlar varken in eller lagrar känslig information från dig om du intehar delgivit den frivilligt. Genom att delge oss känslig information sågodkänner du att vi samlar in, hanterar och lagrar den informationen i enlighetmed villkoren i denna policy.
Hotell Linnéa samlar in personlig information om sina gäster och besökare påhemsidan så att vi kan möta behoven och förväntningarna från dessa. HotellLinnéa får samla in, använda och delge personlig information för att vi skakunna utföra en begäran från dig, såsom en kreditkortstransaktion eller enreservation eller för att kunna skicka dig marknadsföringsbrev,informationsbrev eller nyhetsbrev när du bett om det. Du godkänner att visamlar in betalningsinformation från dig när du gör en reservation.

HUR VI DELAR PERSONLIG INFORMATION
Sparade uppgifter är endast tillgängliga för ett begränsat antal personer hos HotellLinnéa. Behörig personal som har tillgång till personuppgifter är införståddoch utbildas kontinuerligt för att säkerställa att gällande lagar efterlevs. HotellLinnéa förlitar sig på ett antal tjänster utförda av tredje part för att kunnatillhandahålla vissa produkter och tjänster, vilket inkluderarreservationstjänster, kreditkort/betalningshantering, fakturering, IT-tjänster,kundservice, e-postleveranstjänster, kommunikation och leverans avmarknadsföringsmaterial via e-post och marksänd post, samt liknande tjänster.Du godkänner att vi har tillstånd att dela din personliga information medtredje part i syftet att denna ska kunna tillhandahålla sådana tjänster som ärnödvändiga för den löpande driften av Hotell Linnéa. Vi kräver att denna tredjepart ska skydda din personliga information med nödvändiga säkerhetsåtgärder ochatt denna tredje part ska begränsa sin användning av din personliga informationtill att endast innefatta de syften som har lett till att vi har delgivitinformationen. 
I händelse av en omorganisation, sammanslagning, försäljning, joint venture,övertagande, överlåtelse eller annat ordnande har vi tillstånd att i enlighetmed denna policy överföra all information som vi samlar in. Berättigadeefterträdare eller mottagare har tillstånd att använda din personligainformation på det sätt som beskrivs i denna policy. Vi har tillstånd att delgedin personliga information när vi har grund att tro att det är nödvändigt föratt vidta lagliga åtgärder mot personer eller enheter som skadar dig eller påannat sätt som krävs eller tillåts enligt lag.

ICKE-PERSONLIG INFORMATION 
Du godkänner att Hotell Linnéa samlar in ”Icke-personlig information”, vilketinnebär anonymiserad information, demografisk information, och annaninformation som inte avslöjar din identitet. Eftersom icke-personliginformation inte kan identifiera dig personligen, så kan vi använda och deladenna typ av information med annan tredje part för vilka syften som helst,vilket innefattar, men inte begränsas till att sköta och förbättra din åtkomsttill och användning av vår hemsida, för att skräddarsy våra tjänster så att depå bästa sätt ska passa dina personliga preferenser, för att analyserabesöksmönster, för att förbättra vår kundservice, och för våra andraföretagssyften. När du använder vår hemsida och bokning så tillåter du att vioch våra tjänsteleverantörer kan hämta in särskild icke-personlig information,så som din datortyp, skärmupplösning, webläsarinformation, IP-adress ochcookieinformation (enligt nedan). Vi använder Google Analytics för att samla instatistik över hur hemsidan används.

COOKIES OCH IP-ADRESSER
Du tillåter att vi och våra direkta samarbetspartners på hemsidan samlar in information som relaterar till cookies (kakor). En cookie är en enkel textfil som lagras på din dator eller mobila enhet av en hemsidas server. Den innehåller anonym information, till exempel unik identifiering och namnet på hemsidan, såväl som några siffror och tal. Cookies gör det möjligt för en hemsida att komma ihåg dina preferenser, samt föremål som du har lagt i din shoppingkorg. De flesta webbläsare informerar dig om hur du gör för att sluta acceptera nya cookies, hur du gör för att få notiser om när du får en ny cookie, och hur du avaktiverar existerande cookies. ”Hjälp”-funktionen i din webbläsare bör kunna berätta för dig hur du gör detta. Om du avaktiverar eller vägrar att ta emot cookies så kan delar av vår hemsida bli otillgänglig eller sluta att fungera korrekt. 
Din IP-adress är ett nummer som din internetleverantör automatiskt ger din dator när du surfar på vår hemsida. Detta nummer identifieras och registreras automatiskt i vår serverlogg, tillsammans med tiden för varje besök och sidan eller sidorna som besöktes. Att samla in IP-adresser är standardförfarande på internet och görs automatiskt av många hemsidor. Vi använder IP-adresser för att till exempel beräkna användningsnivåer för hemsidan, för att diagnostisera serverproblem, och för administrering av hemsidan. Vi behandlar IP-adresser, serverloggens filer och relaterad information som icke-personlig information, förutom när vi enligt lag måste behandla dem på annat sätt. 

SÄKERHET 
Eftersom din personliga information och dess säkerhet är viktiga för oss, så har vi implementerat säkerhetsåtgärder som innebär skäliga försiktighetsåtgärder mot icke auktoriserad åtkomst, delgivning, ändring eller förstörelse av Personlig information. Den personliga information som vi samlar in från dig lagras av oss och/eller våra tjänsteleverantörer, och den skyddas genom en kombination av fysiska och elektroniska åtkomstkontroller, brandväggsteknik, och andra skäliga säkerhetsåtgärder. Likväl kan inte denna typ av säkerhetsåtgärder förhindra all förlust, åtkomst, ändring eller missbruk av personlig information. Där lagen kräver det, kommer vi att informera dig om sådan förlust, åtkomst, ändring eller sådant missbruk av personlig information som kan påverka dig, så att du kan genomföra adekvata åtgärder för att skydda dina rättigheter. Vi kan meddela dig via post, e-post eller telefon, beroende på vad lagen kräver. Vänligen skicka inte din betalningsinformation eller annan känslig information via e-post eller annan otillräcklig meddelandefunktion. Om du har skäl att tro att din kommunikation med oss inte längre är säker så måste du meddela oss om detta direkt genom att kontakta oss.  

DINA VAL OCH RÄTTIGHETER 
Du kan alltid välja vilken personlig information som du vill delge oss. Om du dock väljer att inte delge viss information till oss så kan det komma att påverka din upplevelse hos oss. Vi kan till exempel inte ta en reservation utan namn och betalningsinformation.  
Om du har fått ett marknadsföringsmejl från oss och inte längre vill få sådan e-post, kan du välja att avregistrera dig genom att använda avregistreringsfunktionen i e-postmeddelandet.  
Du kan närsomhelst begära att vi uppdaterar, ändrar eller raderar Personlig information om dig. Om inget annan överenskommes rensas dina personuppgifter bort automatiskt 48 månader efter din senaste vistelse eller kontakt med oss.

KONTAKTA OSS
Om du har några frågor, eller om du vill uppdatera din information eller ändra dina kommunikationspreferenser, vänligen kontakta oss via e-post 
info[at]hotell-linnea.se

ÄNDRINGAR TILL DENNA POLICY
Hotell Linnéa förbehåller sig rätten att ändra, modifiera eller korrigera denna policy när som helst.
Uppdaterad senast juli 2021.

HOTELL LINNÉA

Prästgatan 4
25224 Helsingborg
ORG: 556464-8177
--------------------------------------------------------------------

KLARNA BANK AB - USE OF COOKIES ON THIS WEBSITE
Klarna Bank AB (publ) (“Klarna”) uses cookies to recognize the user’s device for the purpose of providing personalized advertising of Klarna products the next time the user will browse a merchant website offering Klarna products, and for analytics purposes. 
PERSISTENT MARKETING AND ANALYTICS COOKIES
These cookies contain a unique user ID which will enable Klarna to recognize the user’s device the next time that user returns to a merchant using Klarna’s services. These are persistent cookies, stored on the device for a period of up to 540 days as of the last interaction with Klarna, or until they are deleted and allow Klarna (i) to show personalized marketing of Klarna products, including credit promotions to the user, and (ii) to perform analytics of the user behaviour. By connecting the unique user ID stored in the cookie on the device to the information Klarna has about the user, Klarna will be able to recognize the user of that device. The information Klarna collects through the cookies is not shared with any third party. 
HE USER´S CONSENT AND REVOCATION OF CONSENT 
Setting cookies for marketing purposes is subject to the user’s consent, which will have to be obtained before the cookies are set on the user’s device. In addition, the web browser or device often allows the user to change the settings for the use of cookies. More information on how to adjust the settings can be found in the browser of device reference information, and on aboutcookies.org. 
ABOUT KLARNA
Klarna Bank AB (publ) is subject to Swedish Data Protection legislation, and is the data controller for the purpose of processing the personal data as described above. Klarna has a data protection officer and a team consisting of personal data experts. Klarna also has a customer service team handling questions relating to personal data. 
You are welcome to contact Klarna at dataskydd@klarna.se. Please visit www.klarna.com for more information about Klarna, and how Klarna processes personal data. 
BWH(SM) hotels are independently owned and operated. ©2024 Best Western International, Inc.
Integritets-och Cookiepolicy
Vi värnar om din integritet och för oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.
Vår hemsida använder cookies dels för att optimera hemsidans funktion och dels för att kunna läsa statistik. Genom att du besöker och använder vår hemsida eller dess tjänster förstår du och accepterar hur vi hanterar dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy.